API:
25.01.2019
- Zmieniono domyślny awatar na ten ze strony komixxy.pl

27.08.2018
- Całkowita zmiana API

05.11.2017
- Lekkie usprawnienia

23.07.2017
- Dodano odznaki

24.04.2017
- Dodano tytuły
- Poprawiono system błędów

22.03.2017
- Stworzono API
- Dodano avatary
Strona:
27.08.2018
- Aktualizacja dokumentacji API

05.11.2017
- Naprawienie adresów URL w dokumentacji

25.04.2017
- Poprawiono Spis treści i Nawigację

24.04.2017
- Dodano Changelog
- Dodano Nawigację
- Dodano Spis treści

23.03.2017
- Stworzono stronę